פרוייקטים

ניהול מסמכים וידע

שפיר הנדסה חוצה צפון – מיזם עם חברת Pizzarotti
- מערכת ניהול מסמכים וידע:

אפיון והקמה וליווי שוטף של הפרויקט  כולל בקרה שוטפת, הפקת דוחות חיוניים כגון "דוח תכניות מתוקפות לביצוע" עבור הפרויקט.

 • כביש 6 (קטעים 7+3).
 • כביש 16 – כניסה חדשה לירושלים

שפיר הנדסה - מערכת ניהול מסמכים וידע
- אפיון והקמה של הפרויקט

 • הקו הסגול – רק"ל
 • נמל הדרום
 • כביש 531
 • מרכזים לוגיסטיים

קבוצת אורון – מערכת ניהול מסמכים וידע

אפיון והקמה וליווי שוטף של הפרויקט  כולל בקרה שוטפת, הפקת דוחות חיוניים כגון "דוח תכניות מתוקפות לביצוע" עבור הפרויקט

 • פרויקט M-Tower
 • פארק אריאל שרון
 • תחמ"שים – חבל החשמל
 • כביש 71

MTS - הקמה וניהול של מרכז התיעוד - ניהול מסמכים בפרויקט הרכבת הקלה בת״א

 • הקמת מחלקת ניהול המסמכים כולל אפיון המערכת, קיום מכרז והטמעתה בקרב משתתפי הפרויקט
 • מיפוי והגדרת צרכים ודרישות חוזיות ורגולטוריות והטמעתם באמצעות תהליכים ונהלים
 • חבר בצוות ניהול השינויים – אחריות לניהול המסמכים הקושרים להוראות שינוי, תביעות, תביעות עתידיות ועוד
 • יצירה, הפקה והגשה של כל חבילות מסמכי התכנון למדינה כולל בקרה כספית רציפה תוך כדי תיאום ושיתוף פעולה רציף עם המחלקה המשפטית, המחלקה המסחרית ובתאום וועדת ניהול השינויים

קומפקס מקבוצת "אורד" - הקמת מערך ניהול מסמכים

ניתוח צרכי הפרויקט בהתאם להנחיות החוזיות, המשפטיות, התכנוניות והמסחריות, בחירת מערכת ניהול התיעוד המתאימה והטמעתה בקרב משתתפי הפרויקט.

כתיבת נהלי עבודה לתפעול שוטף של המערכת בהתאם לדרישות ניהול האיכות: בין היתר נכתבו נוהל תכנון, נוהל תיעוד ונוהל מסירות.

משרד החינוך – אגף משאבי אנוש

 אפיון מערכת מידע לניהול תיקים אישיים של מורים ומנהלות בתי ספר של המחוזות השונים של המשרד וההנהלה הראשית.

נציבות שירות המדינה – אגף משאבי אנוש

אפיון מערכת מידע לניהול תיקים אישיים של עובדי הנציבות   ובניית תכנית עבודה למימוש

משרד התרבות – המחלקה למוזיאונים

מערכת ניהול אוספים. ניהול מערכת מורכבת לניהול ידע ומידע. אחריות לניהול כל מהמשתמשים (עשרות מוזיאונים במערכת) כולל ניהול תהליכי עדכון גרסה ושדרוגים, הדרכת משתמשים, כתיבת נהלים ואחריות למעקב וביצוע החלטות של הפרויקט

מכרזים

מכרז הרכבת הקלה בת"א - ניהול, תכנון והפקה במסגרת קבוצת MTS

ניתוח הדרישות החוזיות בהתאם לנספח ההזמנה להציעה הצעות (Invitation to Tender), איסוף הנתונים, הדוחות והקבצים ואיחודם והפקתם הפיזית בהתאם להוראות החוזה. ניהול, תכנון והפקה של מסמכי ההגשה בפרויקט הנ״ל בשלב א' ובשלב ב' (2006) כחלק מההצעה המשופרת כולל ניהול פיננסי והתנהלות מול ספקים. עבודה צמודה למשפטנים בהבנת הדרישות המשפטיות ויישומם בפועל.

מנרב \ CCECC מכרז כביש 16 – הכנת המכרז עבור מנרב הנדסה

כולל איסוף המסמכים ההנדסיים הנדרשים, עריכה לשונית, ארגון המסמכים בתבנית אחודה, בדיקת עמידה בדרישות טכניות, הפקת המכרז כולל הדפסה ואריזה בהתאם להוראות החוזה.

SMART - מנרב \ סימנס \ TSO - מכרזי הרכבת הקלה בגוש דן – מכרז הקו הירוק והקו הסגול – כתיבת מסמכים טכניים עבור מנרב הנדסה:

מסמכי ניהול הביצוע (Method Statement), ניהול סטטוטורי, ניהול ממשקים עוד, כולל פגישות עם בעלי תפקידים, איסוף החומר הנדרש, עריכה לשונית של המסמכים, עבודה ותיאום מול גופים מחו"ל החברים בצוות המכרז, כתיבת המסמכים בתבנית אחודה בהתאם לדרישות המכרז.

מכרז במשרד החוץ – ניהול והכנת המכרז עבור אחד המתמודדים

ניתוח הדרישות והגדרה אופרטיבית בנוגע למענה הנדרש, איסוף המסמכים הנדרשים, עריכה לשונית, ארגון המסמכים בתבנית אחודה, בדיקת עמידה בדרישות סף ומקצועיות, הפקת המכרז כולל הדפסה ואריזה בהתאם להוראות החוזה – תוך תיאום שוטף עם היעוץ המשפטי.

נהלים

עיריית ירושלים – אגף משאבי חינוך – מטה בינוי

כתיבה והטמעה של מספר רב של נהלים במטה הבינוי ומול אגפים אחרים בעיריה על מנת לקיים תהליכי ניהול ואישור ולאפשר את בניית אלפי כיתות הלימוד שהוטל על המטה לנהל.

משרד החינוך – אגף משאבי אנוש

אפיון מערכת מידע לניהול תיקים אישיים של מורים ומנהלות בתי ספר של המחוזות השונים של המשרד וההנהלה הראשית.

משרד ראש הממשלה \ נציבות שירות המדינה – אגף משאבי אנוש

אפיון מערכת מידע לניהול תיקים אישיים של עובדי הנציבות   ובניית תכנית עבודה למימוש.

מערך נהלים, הנחיות עבודה, טפסים ועץ ניהול האיכות – Better Place

אפיון, הקמה והטמעת המערכת בתצורת SharePoint  וכן כתיבת נהלי החברה כולל טפסים ותצורה.

נהלי עבודה - חברת טבע – משנת 2010 – כתיבת נהלי מדיניות לחברת טבע הגלובלית ובישראל

ועדכונם בהתאם לצרכים ובהתאם למדיניות ניהול האיכות של החברה. שיתוף פעולה עם כל חטיבות החברה: נוהל בטיחות ואיכות סביבה, נוהל ביטחון, נוהל רכש, נהלים פיננסיים, נוהל תקשורת, ונהלים נוספים.

נהלי החברה - קרדן נדל"ן – כתיבת נהלי החברה

בהתאם לדרישות הרגולטוריות, הדרישות הכספיות והמבנה הארגוני.