תהליכים ונהלים

ארגון ושיטות

נהלים הם חלק אינטגרלי מארגון חי ופעיל. נוהל ישמש להגדרת תהליכים, לקביעת קווים מנחים ומחייבים, לשימור ידע הארגון ולשעות חירום.

נוהל טוב ישרת את הארגון ואת התהליך אותו הוא מתעד \ ממסמך, ולכן עליו להיות מובנה, תמציתי ותכליתי.

תחומי התמחות עיקריים

כתיבת נהלים ייעודיים לתחום ההנדסה האזרחית: נוהל לניהול מסמכים, קידוד מסמכים, ניהול ואישור תכנון, ניהול שינויים ותביעות, נוהל העברת התכנון לביצוע (תיקוף תכניות), נוהל מסירות ועוד.

כתיבת נהלים נחוצים לארגונים: נוהל רכש, נוהל הסעדה, נוהל נסיעות, נוהל ביטחון, נוהל ניהול נכסים קבועים, נוהל בטיחות וסביבה, קוד אתי, נוהל ניהול נכסים, נוהל הסעות, נוהל סמכויות חתימה, נוהל אירועים, נוהלי חירום ועוד.

בעבר כתבתי נהלים רבים לחברת טבע בשפה האנגלית לטבע העולמית, כולל נוהל ניהול נכסים, נוהל הרשאות חתימה, נוהל יצירות אמנות, נוהל רכש, נוהל בטחון ורבים אחרים.

בטבע ישראל כתבנו נהלים שמסדירים את התנהלות החברה בשעת חירום, נהלים שהוכלו באחת מסבבי הלחימה בדרום, ובנוסף, נכתבו נהלים רבים לתפעול טבע ישראל: נוהל הסעות, נוהל הסעדה, נוהל רכש, נוהל אפיון וסטנדרטיזציית בניה, נוהל אירועים ואחרים.

בעיריית ירושלים כתבנו מספר נהלים במסגרת פרויקט בינוי כיתות לימוד. במסגרת הפרויקט, נכתבו נהלים להסדרת תהליכי העבודה מול העיריה ובתוכה על מנת לאפשר את מימוש תכנית בינוי הכיתות – מדובר באלפי כיתות שנבנו במהלך מועט של שנים.

במסגרת הקמת חברת Better Place, הקמתי בעזרת צוות יועצים את שדרת נהלי האיכות והתפעול של החברה עד לסגירתה. במסגרת פרויקט זה נבנה עץ הנהלים כולו תחת מנהלת האיכות הראשית של החברה.

חברת בזלת יעוץ מתמחה באפיון תהליכים וכתיבת נהלים עבור חברות שונות בתחומי תעשיה מגוונים.

השירותים הניתנים בתחום ניהול תהליכים וניהול איכות

  • מיפוי תהליכים ארגוניים
  •  כתיבת נהלים עם מומחה התחום מטעם הארגון
  • תיקוף הנוהל מול הגורמים המקצועיים בארגון
  • בניית מערך נהלים לעמידה בדרישות תקן ניהול איכות (ISO 9001:2008)