מכרזים

הכנת מכרזים מסוגים שונים עם התמחות בתחום ההנדסה האזרחית ומערכות מידע.

כל מכרז כולל מרכיבים רבים, אותם יש לתכלל ולנהל על מנת להשיג תוצאה מיטבית מתהליך המכרז – זכיה בו.

על מנת לוודא תוצאה זאת, יש להיערך למכרז בכמה היבטים:

 • הכנת מסמכים טכניים נדרשים בהתאם לדרישות
 • הכנת הצעת מחיר תחרותית בהתאם לנתונים
 • איגוד של המסמכים לכלל הצעה מקיפה המכילה את כל דרישות המכרז
 • הפקה טכנית של המכרז: הכנת המסמכים שנדרשים להגשה

 

בבזלת יעוץ אנו מרכזים את המאמץ הנדרש ומציעים תמיכה בכמה תחומים:

ניהול צוות מענה למכרז – הכנת התשתית הדרושה בארגון

 • ארגון צוות המכרז בהתאם לצרכים
 • יצירת תהליכי עבודה לניהול המכרז בהתאם לדרישות ולאופי העבודה – עבודה צמודה לסמכות המקצועית מטעם מגיש ההצעה (למשל מהנדס הראשי של המכרז)
 • תיאום בין מנהל התכנון, אנשי הכספים, המשפטנים ושאר צוות הפרויקט על מנת לוודא שהפקת המכרז מתבצעת בהתאם לדרישות, בלוח הזמנים ובתקציב
 • ניהול תקציב המכרז, הצעות מחיר, הסכמים וניהול אדמיניסטרטיבי
 • יצירת תהליכי עבודה סדורים למיקסום התשומות

הכנה והגשת מכרזים

 • בדיקת דרישות המכרז בנוגע למסמכים (תצורה, העתקים, מבנה וכו')
 • איסוף המסמכים ועריכה לשונית שלהם בהתאם לצורך
 • וידוא שהמסמכים נמצאים בתצורה הנדרשת בהתאם להוראות המכרז
 • הפקה פיזית של מסמכי המכרז בהתאם לדרישות – הדפסה, כריחה, אריזה וכו'

כתיבת מסמכים

כתיבת מסמכים טכניים על פי דרישות המכרז:

 • כתיבת מסמכים בתחום תהלכי פרויקט כמו: ניהול תהליך התכנון, ניהול תהליכים סטטוטוריים ועוד
 • כתיבת מסמכים התחום הטכני ההנדסי כגון ניהול תהליך הביצוע(Method Statement) ,